Servicevoorwaarden

VOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website/applicatie wordt beheerd door het team van www.gogobest.com. Op de hele website/applicatie verwijzen de termen wij, ons en ons naar het team www.gogobest.com. www.gogobest.com biedt u, de gebruiker, deze website/applicatie aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld. here.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze Service en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (ALGEMENE VOORWAARDEN, Voorwaarden), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.ntent.

Lees deze ALGEMENE VOORWAARDEN aandachtig door voordat u onze website/applicatie bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website/applicatie niet bezoeken of geen services gebruiken. Indien deze ALGEMENE VOORWAARDEN als een aanbod worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze ALGEMENE VOORWAARDEN.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de ALGEMENE VOORWAARDEN. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de ALGEMENE VOORWAARDEN bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze ALGEMENE VOORWAARDEN bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website/applicatie te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website/applicatie na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze ALGEMENE VOORWAARDEN, mag u onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service aan iemand om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website/applicatie waarmee de service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons.
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of snellere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website/applicatie. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computerscherm nauwkeurig is.

SECTIE 6 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet vanVK.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Kentesh Ltd, zoals hieronder:

 Bedrijfsnaam: Kentesh Ltd
Registratienummer: 12948235
Bedrijfsadres: Signature, 15 St. Helens Place, Londen, Engeland, EC3A 6DQ
(Houd er rekening mee dat dit geen retouradres is.)