Όροι χρήσης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Αυτή η ιστοσελίδα/εφαρμογή λειτουργεί από την ομάδα www.gogobest.com. Σε όλη την ιστοσελίδα/εφαρμογή, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στην ομάδα www.gogobest.com. Η www.gogobest.com προσφέρει αυτή την ιστοσελίδα/εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές και ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας και/ή την αγορά κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην “Υπηρεσία” μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ”, “Όροι”), συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρόσθετων όρων, προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ και/ή είναι διαθέσιμες μέσω υπερσυνδέσμου. Αυτοί οι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό χρηστών που είναι περιηγητές, πωλητές, πελάτες, έμποροι και/ή συνεισφέροντες περιεχομένου.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα/εφαρμογή μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα/εφαρμογή ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα θα υπόκεινται επίσης στους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Μπορείτε να αναθεωρήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ δημοσιεύοντας ενημερώσεις και/ή αλλαγές στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΤΜΗΜΑ 1 - ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με τη συμφωνία σε αυτούς τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάσετε οποιουσδήποτε νόμους στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).
Δεν πρέπει να μεταδώσετε οποιουσδήποτε ιούς ή σκουλήκια ή οποιονδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης.
Μια παραβίαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διακοπή των Υπηρεσιών σας.

ΤΜΗΜΑ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.
Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (εκτός από τις πληροφορίες πιστωτικής κάρτας), μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων και (β) αλλαγές για να συμμορφωθούν και να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις των συνδεόμενων δικτύων ή συσκευών. Οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μεταφορά μέσω δικτύων.
Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς.
Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν θα περιορίσουν ή επηρεάσουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΤΜΗΜΑ 3 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτό ή να το χρησιμοποιείτε ως τη μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενείς, πιο ακριβείς, πιο πλήρεις ή πιο επίκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες, αναγκαστικά, δεν είναι επίκαιρες και παρέχονται μόνο για αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΤΜΗΜΑ 4 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές για τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εάν ισχύει)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας/εφαρμογής. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μπορεί να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας.
Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια να εμφανίσουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβώς τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας θα εμφανίσει οποιοδήποτε χρώμα με ακρίβεια.

ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοί οι Όροι Υπηρεσίας και οποιεσδήποτε ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την You Su Yi Supply Chain (HK) Limited & Keemum Loose Leaf Tea limited
Κινεζικό υποκατάστημα:
Όνομα εταιρείας: You Su Yi Supply Chain (HK) Limited
Διεύθυνση: Plat/RM 803 Chevalier House 45-51, Chatham Road South
Γραφείο ΕΕ:
Όνομα εταιρείας: Keemum Loose Leaf Tea limited
Αριθμός εγγραφής: 14005530
Διεύθυνση εταιρείας: 4 Massey House, 85 Hartfield Road, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, SW19 3ES
(αυτή δεν είναι διεύθυνση επιστροφής)