Servicevoorwaarden

OVERZICHT

Deze website/applicatie wordt beheerd door het www.gogobest.com-team. Op de hele website/applicatie verwijzen de termen wij, ons en ons naar het www.gogobest.com-team. www.gogobest.com biedt deze website/applicatie, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld. here.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, maakt u deel uit van onze Dienst en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (ALGEMENE VOORWAARDEN, Voorwaarden), inclusief de aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlink. Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.ntent.

Lees deze ALGEMENE VOORWAARDEN zorgvuldig door voordat u onze website/applicatie bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website/applicatie en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze ALGEMENE VOORWAARDEN als een aanbod worden beschouwd, beperkt de aanvaarding zich uitdrukkelijk tot deze ALGEMENE VOORWAARDEN.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de ALGEMENE VOORWAARDEN. U kunt op elk moment op deze pagina de meest actuele versie van de ALGEMENE VOORWAARDEN raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze ALGEMENE VOORWAARDEN bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website/applicatie te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website/applicatie na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze ALGEMENE VOORWAARDEN, mag u onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Service, wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website/applicatie waarmee de service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website/applicatie. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor accuraat is.

SECTIE 6 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Groot-Brittannië.

Deze website wordt beheerd door YOU SU YI SUPPLY CHAIN ​​(HK)LIMITED & Mexong Ltd
Bedrijf: You Su Yi Supply Chain (HK) Limited
Adres: Chevalier House 45-51, Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, KL, HK, CN
Bedrijfsnaam: Mexong Ltd
Registratienummer: 12948246
Bedrijfsadres: 309 Winston House 2 Dollis Park, Londen, Engeland, N3 1HF
(dit is geen retouradres)